Donate | QuangNinhBay.Com

Nếu thấy QuangNinhBay.Com hữu ích, bạn có thể mời coffee tôi. Cảm ơn bạn!

1. Chuyển Khoản Vietcombank
Thông tin:
Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Móng Cái
Số TK: 0551000287239
Chủ TK: Trần Tiến
QR CODE PAY:

2. Chuyển Khoản Viettelpay
Thông tin:
Viettelpay - chọn chuyển tiền qua số tài khoản (chuyển từ ngân hàng nào cũng được nha 😉 )
Số TK: 9704229298793774 
QR CODE PAY:


3. Chuyển Khoản MoMo
Thông tin:
SĐT: 0333165255

QR CODE PAY:

4. Donate qua Cryptocurrency

Name Adress
BTC bc1qhf8x37h9vkskwwsvhg2fwzx6qsh05z6cu7pgxh
ETH (ERC20) 0x4571fc8b015c6630689740bd0dc47f67038e98a5
ETH (BEP2) bnb1m32kzlvg4mreltxzk3z9ljclhyqyaqymc7x3w8
Token ERC20 0x4571fc8b015c6630689740bd0dc47f67038e98a5
BNB bnb1m32kzlvg4mreltxzk3z9ljclhyqyaqymc7x3w8
DOGE DEWRXFryj57eF2x7GHWpxqReMCmU1Bxftr
TRX TQtvRfnMw3w3WQ7xroMf6xi7P8pt7JXsHF
USDT 0x213b641eAb53B18Ab23e1bc88c7Efa7f407Ea0c4
SOL BqWLxwE2SVo4vCKZcbKe961t7YzKJJY4z3552M7wK37
XRP rLNtmAX6YgrR4UQ9uRjnDEMysrnSj4ReM4
BCH qq2kp4ha9qdnj9wkzjs7z0xj4e2at4y73ugjekwe56
LTC ltc1q2dmqpddtjy52vuzxv5m05eqd7f0p73zw4uvhk8

Email: [email protected]
Bình luận đã bị vô hiệu hóa cho bài viết này.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM