Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop đầy đủ nhất

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp và rất phổ biến.
Tuy nhiên để sử dụng thành thạo Photoshop một cách thành thạo thì không hề dễ dàng một chút nào.Trong Photoshop chúng ta không chỉ thực hiện các thao tác bằng chuột mà còn phải biết sử dụng các phím tắt để dùng các chức năng một cách nhanh chóng. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ các phím tắt quan trọng trong Photoshop, qua đó các bạn sẽ trở lên chuyên nghiệp hơn khi chỉnh sửa ảnh. Mời các bạn tham khảo.

Nhóm phím tắt hệ thống File


Tổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
CTRL + N File > New Tạo File mới
CTRL + O File > Open Mở file
CTRL + ALT + O File > Open As Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + W File > Close Đóng file
CTRL + S File > Save Lưu
CTRL + SHIFT + S File > Save As Lưu ra các dạng khác
CTRL + ALT + S File > Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + P File > Print In ảnh


Nhóm phím tắt F


Tổ hợp phím tắt Nội dung
F1 Mở trình giúp đỡ
F2 Cut
F3 Copy
F4 Paste
F5 Mở Pallete Brush
F6 Mở Pallete màu
F7 Mở Pallete Layer
F8 Mở Pallete Info
F9 Mở Pallete Action


Nhóm phím tắt công cụ ToolbarTổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
V Move Di chuyển
M Marquee Tạo vùng chọn
L Lasso Tạo vùng chọn tự do
W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu
C Crop Cắt hình
I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ
J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
B Brush Nét bút
S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh
Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh
E Eraser Tẩy
G Paint Bucket Đổ màu/Đổ màu chuyển
U Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay
O Burn Làm tối ảnh
P Pen Tạo đường path . vector
T Horizontal Type Viết chữ
A Path Selection Chọn đường Path . Vector
U Round Retange Vẽ các hình cơ bản
H Hand Hand Tool
Z Zoom Phóng to / nhỏ hình
D Defaul Background Color Quay về màu cơ bản ban dầu
X Swich Foreground & Background color Đổi màu trên bảng màu


Nhóm phím tắt khi chỉnh sửa ảnhTổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
CTRL + L Ajust > Levels Mở bảng Levels
CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh độ tương phản
CTRL + M Ajust > Curves Chỉnh vùng sáng tối với Curves
CTRL + B Ajust > Color Blance Cân bằng màu
CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Chỉnh Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Chuyển sang màu Grayscale (Desaturate)
CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert
CTRL + T Thay đổi kích thước tự do
SHIFT + CTRL + B Chỉnh màu tự động
CTRL + SHIFT + R Xử lý lỗi quang học
CTRL + SHIFT + ALT + C Kéo giãn hình mà không làm biến dạng đối tượng trong ảnh
SHIFT + J Di chuyển đối tượng trong ảnh và tự động lấp vào vùng trống.
CTRL + ALT + G Tạo clipping mask
SHIFT + +
SHIFT + -
Các chế độ hòa trộn
CTRL + ALT + I Thay đổi kích thước ảnh


Nhóm phím tắt thao tác với Layer


Tổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo Layer mới
CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer
ALT + [ Select under layer Chọn layer dưới layer hiện tại
ALT + ] Select over layer Chọn layer trên layer hiện tại
ALT + , Select last layer Chọn layer dưới cùng
ALT + . Select top layer Chọn layer trên cùng
CTRL + G Group Layers Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G Ungroup Layers Bỏ nhóm Layer
CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên
CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer


Nhóm phím tắt các lệnh chọn Select


Tổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
CTRL + A All Chọn tất cả
CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn
CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush


Nhóm phím tắt với lệnh Edit


Tổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
[ Zoom + Brush Phóng to nét bút
] Zoom - Brush Thu nhỏ nét bút
CTRL + Z Undo Quay lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z Undo More Quay lại nhiều bước
CTRL + X Cut Cắt
CTRL + C Copy Copy
CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged
CTRL + V Paste Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên
CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform


Nhóm phím tắt với lệnh View


Tổ hợp phím tắt Thao tác tương ứng Nội dung
CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + + Zoom In Phóng to
CTRL + - Zoom Out Thu nhỏ
CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình
CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
CTRL + R Show Rulers Hiện thước
CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides
CTRL + “ Show Grid Hiện lưới
CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới


Nhóm phím tắt làm việc với Brush


Tổ hợp phím tắt Nội dung
B Bật Brush Tool
[ Giảm kích thước Brush
] Tăng kích thước Brush
SHIFT + [ Giảm độ cứng của Brush
SHIFT + ] Tăng độ cứng của Brush
, Chọn brush đứng trước
. Chọn brush đứng sau
SHIFT + , Chọn brush đầu tiên
SHIFT + . Chọn brush cuối cùng


Nhóm phím tắt của Opacity


Chọn thông số opacity Chọn thông số flow
0 = 100%

1 = 10%

2 = 20%9 = 90%

6 + 9 = 69%
Shift + 0 = 100%

Shift + 1 = 10%

Shift + 2 = 20%Shift + 9 = 90%

Shift + 6 + 9 = 69%
cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM