GIẢI BÀI TOÁN VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG C/C++

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!
Đề bài: Xây dựng chương trình tính tiền điện
Input: Nhập vào số điện tiêu thụ hàng tháng
Output: Hiển thị số tiền cần phải đóng
Biết rằng: 
TTSố kWh sử dụngGiá bán điện (đồng/kWh)
Bậc 1Cho kWh từ 0 - 501.678
Bậc 2Cho kWh từ 51 - 1001.734
Bậc 3Cho kWh từ 101 - 2002.014
Bậc 4Cho kWh từ 201 - 3002.536
Bậc 5Cho kWh từ 301 - 4002.834
Bậc 6Cho kWh từ 401 trở lên2.927

Hướng giải quyết:
- Chúng ta sẽ dùng lệnh rẽ nhánh else if để giải bài toán này:

+ Đầu tiên khai báo biến soDien, tienDien là kiểu số thực (float).
+ Sau đó khai các biến bac1, bac2....bac6 gán giá trị 1678, 1734....2927(gán tiền điện để code cho dễ nhìn :D)
+ Cuối cùng ta dùng lệnh else if lần lượt theo thứ tự điều kiện của bài và in kết quả ra màn hình nhé.

CODE MẪU:
//QuangNinhBay.Com-Niem Vui La Chia Se!
#include <stdio.h>

int main(){
 float soDien, tienDien;
 int bac1=1678, bac2=1734, bac3=2014, bac4=2536, bac5=2834, bac6=2927;
 printf("Nhap vao so dien cua ban (kWh): ");
 scanf("%f",&soDien);
 if(soDien<0){
 printf("\nVui long nhap lai So Dien\nSo dien khong duoc nho hon 0\n");
 }else if(soDien<=50){
 tienDien=soDien*bac1;
 printf("\nban da dung dien trong khoang 0 - 50 kWh so tien ban phai tra la: %.2f",tienDien);
 }else if(soDien<=100){
 tienDien=50*bac1+((soDien-50)*bac2);
 printf("\nban da dung dien trong khoang 51 - 100 kWh so tien ban phai tra la: %.2f",tienDien);
 }else if(soDien<=200){
 tienDien=50*bac1+(50*bac2)+((soDien-100)*bac3);
 printf("\nban da dung dien trong khoang 101 - 200 kWh so tien ban phai tra la: %.2f",tienDien);
 }else if(soDien<=300){
 tienDien=50*bac1+(50*bac2)+(100*bac3)+((soDien-200)*bac4);
 printf("\nban da dung dien trong khoang 201 - 300 kWh so tien ban phai tra la: %.2f",tienDien);
 }else if(soDien<=400){
 tienDien=50*bac1+(50*bac2)+(100*bac3)+(100*bac4)+((soDien-300)*bac5);
 printf("\nban da dung dien trong khoang 301 - 400 kWh so tien ban phai tra la: %.2f",tienDien);
 }else if(soDien>400){
 tienDien=50*bac1+(50*bac2)+(100*bac3)+(100*bac4)+(100*bac5)+((soDien-400)*bac6);
 printf("\nban da dung dien tren 400 kWh so tien ban phai tra la: %.2f",tienDien);
 }
 return 0;
}
Chúc các bạn học tốt, có khó khăn gì hãy comment phía dưới để mình giải đáp nhé.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM