Bài 1: Nhập Môn Lập Trình "Khái Niệm Cơ Bản"

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Bài 1: Nhập Môn Lập Trình – Khái Niệm Cơ Bản

1. Tổng quan về lập trình
- Lập trình là quá trình giúp cho máy tính hiểu và làm theo sự chỉ đạo của con người.
- Năm 1883, bà Ada đã tạo ra ngôn ngữ lập trình đầu tiên.
- Năm 1972, Dennis đã tạo ra ngôn ngữ lập trình C.
- Ngôn ngữ phổ biến hiện nay: Java, C#, Javascript, PHP, C++, C…
2. Ngôn Ngữ C
- C là cha đẻ của của các ngôn ngữ lập trình hiện đại.
- Các ứng dụng được lập trình từ ngôn ngữ C: đó là HĐH của Microsoft, Lò vi song, Đồng hồ báo thức.
- Phân biệt giữa C và C++:
+ Ngôn ngữ C: Ra đời trước, là ngôn ngữ hướng thủ tục, C là nền tảng của C++
+ Ngôn ngữ C++: Ra đời sau ngôn ngữ C, là ngôn ngữ hướng đối tượng, C++ không ra đời để thay thế C.
3. Kiểu Dữ Liệu
- Trong C có 3 kiểu dữ liệu cơ sở:
+ Kiểu số nguyên:
+ Kiểu số thực:
+ Kiểu ký tự: 256 ký tự trong bảng mã ASCII
- Kích thức của các kiểu dữ liệu:
+ int: 4 byte
+ char: 1 byte
+ long: 4 byte
+ float: 4 byte
+ double: 8 byte

Hướng dẫn tạo chương trình C đầu tiên "Hello Word !"

Chào mừng các bạn đã đến loạt bài lập trình C cơ bản của mình hôm nay trong bài 1 mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo chương trình đầu tiên Hello Word !
- Đầu tiên các bạn bật chương trình DEV-C lên nếu chưa có thì tải tại đây nhé.
- Tiếp theo tạo một files mới bằng cách nhấn Files > New > Source files Hoặc nhấn phím tắt Ctrl + N.

Chúng ta bắt đầu viết nhé:

#include <stdio.h>
int main(){
printf("Hello Word ! - QuangNinhBay.Com\n");
 return 0;
}

Diễn giải: 

#include <stdio.h> làm cho trình dịch tìm tệp tiêu đề (header file) stdio.h và thêm nó vào mã nguồn chương trình. Trong C, bạn sẽ thường kéo thêm các thành phần bên ngoài vào chương trình khi bạn cần sử dụng chúng. stdio.h chứa các mô tả về các hàm nhập xuất chuẩn mà bạn sẽ dùng để đưa thông tin ra ngoài hoặc lấy thông tin từ người dùng.

int main() là dòng mã mà bạn sẽ thấy ở mọi chương trình C. Mỗi chương trình đều có một và chỉ một hàm main. Thông thường hàm main là nơi bắt đầu chạy của một chương trình. Tuy nhiên, một chương trình C có thể trải dài trên nhiều tệp và do đó không phải trong tệp nào bạn cũng thấy có hàm main. int ở ngay trước hàm main cho biết hàm main trả về một giá trị có kiểu số nguyên (integer) khi nó kết thúc.

printf("Hello Word ! - QuangNinhBay.Com\n"); là lệnh làm hiển thị dòng chữ "Hello Word ! - QuangNinhBay.Com" lên màn hình. printf là hàm in có định dạng (formatted printing) đã được khai báo sẵn trong stdio.h
- đó là lí do chúng ta phải gộp tệp này vào chương trình bằng lệnh #include ở đầu chương trình. \n là một "kí tự thoát" có tác dụng thêm một dòng mới vào cuối văn bản đã được in ra.

return 0; trả về môi trường mà chương trình chạy trên đó (thường là hệ điều hành). Một chương trình chạy thành công nếu nó trả về giá trị 0 (GCC4 sẽ có cảnh báo nếu nó không tìm thấy được dòng lệnh nào như vậy trong khi dịch). Một giá trị trả về khác không chỉ ra rằng đã có lỗi xảy ra.

*Để chạy chương trình:
các bạn nhấn F9 kiểm tra lỗi, F10 chạy, F11 kiểm tra lỗi và chạy luôn nha.
hoặc nhấn vào các biểu tượng khoanh vùng trong ảnh dưới nhé.

 - 1 Ví Dụ nhỏ về chú thích hay còn gọi là comment trong C
// Chú thích trên 1 dòng
/*
Chú thích trên nhiều dòng
*/
// : Cho phép bạn chú thích trên 1 dòng
/*
*/ : Cho phép bạn chú thích cả câu.
* Chú thích sẽ không hiển thị khi chạy chương trình nhé, có tác dụng để bạn ghi chú thích các lệnh đã viết để khi quên nhìn vào còn biết :D
Bài 1 đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.
copy ghi nguồn QuangNinhBay.Com Xin cảm ơn !
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM