Default , Protected , Public và Private trong Java có nghĩa là gì ?

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!
1. Default , Protected , Public và Private ? 
Default , Protected , Public và Private được gọi chung là Access modifier hay còn gọi là từ khóa phạm vi truy cập.
Tìm hiểu kỹ hơn về từng thuôc tính nhé.

Default Access Modifier

Default Access Modifier nghĩa là chúng ta không khai báo một cách rõ ràng một Access Modifier cho một lớp, trường, phương thức, ... Nói cách khác, nếu bạn không sử dụng bất cứ Modifier nào, thì theo mặc định nó được xem như là default. Default Modifier là chỉ có thể truy cập bên trong package.

Một biến hoặc phương thức được khai báo mà không có bất kỳ Access Modifier nào là có sẵn cho mọi lớp trong cùng package. Các trường này trong một interface là hoàn toàn public static final và các phương thức trong một interface là public theo mặc định.


4. Protected Access Modifier


Protected Access Modifier là có thể truy cập bên trong package và bên ngoài package nhưng chỉ thông qua tính kế thừa.

Protected Access Modifier không thể áp dụng cho lớp và interface. Các phương thức và trường có thể khai báo protected, tuy nhiên các phương thức và trường trong một interface không thể khai báo là protected.


Public Access Modifier


Public Access Modifier là có thể truy cập ở bất cứ đâu. Nó có phạm vi rộng nhất trong tất cả Modifier. Một lớp, phương thức, constructor, interface, ... được khai báo public có thể được truy cập từ bất cứ lớp nào khác. Do đó, các trường, phương thức và khối được khai báo bên trong một lớp public có thể được truy cập từ bất kỳ lớp nào trong thế giới Java.

Tuy nhiên, nếu lớp public chúng ta đang cố gắng truy cập là trong một package khác, thì lớp public này vẫn cần được import trước khi truy cập.


Private Access Modifier

Các method, biến và constructor khi được khai báo private thì chỉ có thể được truy cập trong chính lớp được khai báo đó.

Private Modifier có phạm vi truy cập mang tính hạn chế nhất. Lớp và interface không thể là private.

Các biến được khai báo private có thể được truy cập bên ngoài lớp nếu như có tạo phương thức public getter cho biến đó tại lớp đó.

Sử dụng Private Access Modifier trong Java là cách chủ yếu để một đối tượng bao đóng chính nó và ẩn dữ liệu với bên ngoài, giúp an toàn dữ liệu với bên ngoài.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM