Hướng dẫn cài đặt NodeJS (Install NodeJS)

Thông báo:

Bạn muốn website của mình xuất hiện tại thanh bên phải tại QuangNinhBay.Com đặt liên kết tại bài viết dưới đây.


 1. Download NodeJS

Để download NodeJS bạn cần truy cập link dưới đây

    https://nodejs.org/en/download/ 


Sau khi tải thành công bạn sẽ có một files như hình dưới:


 2. Cài đặt NodeJS

Cài đặt NodeJS trên Windows rất đơn giản, chấp nhận các tùy chọn mặc định và nhấn Next đến bước cuối.
Mặc định, phần mềm npm cũng được cài đặt vào hệ thống của bạn. Đây là một phần mềm quản lý các thư viện Javascript.
3. Kiểm tra và cấu hình NodeJS
OK vậy là đã xong, Ở bước trên chúng ta đã tải và cài đặt thành công NodeJS.
Bây giờ bạn cần kiểm tra lại kết quả cài đặt và cấu hình NodeJS của mình. 
Mở Visual Studio Code và thực thi các lệnh sau để kiểm tra phiên bản của NodeJS NPM:


Kiểm tra NodeJS bằng lệnh
node -v
Kiểm Tra NPM bằng lệnh
npm -v

nếu hiển thị version của NodeJS như ảnh dưới đây bạn đã cài đặt thành công


Cài đặt thành công rồi đó!
Chúc các bạn thành công!

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM