Code widget liên kết bạn bè đơn giản và tuyệt đẹp cho blogger/blogspot

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một đoạn code widget liên kết bạn bè đơn giản và tuyệt đẹp cho blogger/blogspot.


Bắt đầu nhé

Rất đơn giản thôi!
Các bạn copy toàn bộ code phía dưới và đặt vào nơi các bạn muốn hiển thị nhé.

<!-- bắt đầu code liên kết bạn bè -->
<div class="widget HTML">
<h2 class="title">LIÊN KẾT BẠN BÈ</h2>
<style>
  .lien-ket-blogg li {
    list-style: none
  }

  .lien-ket-blogg ul::-webkit-scrollbar-track {
    background-color: #f0f1f5
  }

  .lien-ket-blogg ul::-webkit-scrollbar {
    width: 0
  }

  .lien-ket-blogg ul::-webkit-scrollbar-thumb {
    background-color: hsla(0, 0%, 53.3%, .4)
  }

  .lien-ket-blogg ul {
    max-height: 400px;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: overlay
  }

  .lien-ket-blogg li a {
    font-size: 13.5px;
    float: left;
    list-style: none;
    margin: 2.5px;
    background: #474958;
    padding: 4.5px 8px !important;
    border-radius: 4px;
  }

  .lien-ket-blogg a {
    color: #fff !important;
    font-weight: 400;
    width: auto;
  padding: 5px 10px;
    display: inline-block;
    font-size: 14px!important;
    margin : 0 0 4px 2px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 3px; 
  }
  .lien-ket-blogg a:hover {opacity:0.9}
  .lien-ket-blogg a:hover {color:#fff; border: 1px dashed #fff; }
</style>
<div id="lien-ket-blogspot">
<div class="lien-ket-blogg">
<ul>
<li><a href="#" target="_blank" title="#">Liên kết <i class="fas fa-check-circle" style="color:rgb(88, 182, 237)" title="Đã Xác Minh"></i></a></li>
<li><a href="/2020/01/lienket.html" target="_blank" title="Liên kết blog">Đặt Liên Kết <i class="fa fa-cog fa-spin"></i></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!-- kết thúc code liên kết bạn bè -->

Bạn chỉ việc sửa link và mô tả thay cho dấu # nhé.
và muốn thêm liên kết thì thêm đoạn code này:
<li><a href="#" target="_blank" title="#">Liên kết <i class="fas fa-check-circle" style="color:rgb(88, 182, 237)" title="Đã Xác Minh"></i></a></li> 

giữa hai thẻ <ul></ul> nhé
chúc các bạn thành công, có gì không hiểu các bạn bình luận phía dưới bài viết nhé
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM