Khởi tạo Project và Cài đặt Express - NodeJS

Thông báo:

Bạn muốn website của mình xuất hiện tại thanh bên phải tại QuangNinhBay.Com đặt liên kết tại bài viết dưới đây.


1. Khởi tạo Project NodeJS

Sau khi khởi động Visual Studio Code

Click mở terminal  và gõ lệnh npm init thực hiện các thao tác như ảnh dưới đây:


Tạo thành công sẽ thu được như ảnh dưới:


Tiếp theo tạo file index.js ngang hàng package.json

2. Cài đặt Express

Click mở terminal  và gõ lệnh npm i express

cài đặt thành công


Tiếp theo

copy đoạn mã dưới đây vào files index,js
Nếu là Javascript

const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!')
})

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening at http://localhost:${port}`)
})

Cuối cùng gõ lệnh node index.jswebsite của bạn đã khởi chạy
truy cập http://localhost:3000 trên trình duyệt để kiểm traCÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM