SWIPER GRID ROW LỖI KHÔNG HOẠT ĐỘNG - SWIPER GRID MODULE IS NOT WORKING IN REACTJS, NEXTJS

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


 


Bạn muốn sử dụng thuộc tính grid-row của SWIPER nhưng nó báo lỗi ngay khi thêm thuộc tính. Hãy khắc phục cùng mình nhé.

Trước tiên kiểm tra:

Chắc chắn đã import css

// Import Swiper styles
import "swiper/css";
import "swiper/css/grid";

Tiếp theo

<Swiper
     slidesPerView=2
     grid={{
        rows: 2,
        fill: "row",
     }}
     modules={[Grid]}
     className="mySwiper"
 >


Chú ý thêm tùy chọn fill: "row" và kiểm tra lại

Đơn giản phải không nào, chúc bạn thành công.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM