2 cách Fix lỗi Format timezone và định dạng created_at, updated_at Laravel Model

Thông báo:

Cảm ơn bạn đã theo dõi QuangNinhBay.Com trong suốt thời gian qua.
Trong thời gian tới website sẽ update để bạn có trải nghiệm mượt mà hơn. Nội dung về thiết kế website cũng như các thủ thuật sẽ được đội ngũ QuangNinhBay.Com Update thường xuyên hơn.
Xin cảm ơn!


Dưới đây là 2 cách Fix lỗi Format timezone và định dạng created_at, updated_at Laravel Model mong có thể giúp được bạn.
Cách 1: Sử dụng phương pháp sao chép phương thức có cùng tên trong lớp Model trong ModelBase.

   /**
     * Prepare a date for array / JSON serialization.
     */
    protected function serializeDate(DateTimeInterface $date) : string
    {
        return $date->format('Y-m-d H:i:s');
    }

Cách 2: Đặt 1 lớp để chuyển đổi nó.

namespace App\Model;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class ModelBase extends Model
{
// đối với trường updated_at
public function getUpdatedAtAttribute($value)
{
return $value ? date("Y-m-d H:i:s", strtotime($value)) : '';
}

// đối với trường created_at
public function getCreatedAtAttribute($value)
{
return $value ? date("Y-m-d H:i:s", strtotime($value)) : '';
}
}

Nguồn tổng hợp tại: learnku

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM